Wybrane wzory słupków

Słupki do siatki 4

Wymiar
160 + 30 x 10

Słupki do siatki 2

Wymiar
160 x 9

Słupki do siatki 3

Wymiar
210 x 11

Słupki do siatki 1

Wymiar
200 + 50 x 12