Wybrane wzory łączników

łącznik 7

Wymiar
20 x 24

Łączniki 1

Wymiar
20 x 24

Łączniki 5

Wymiar
80 x 16

Łączniki 2

Wymiar
20 x 22

Łączniki 4

Wymiar
25 x 24

Łączniki 3

Wymiar
20 x 24